Hawovia

WeB..DeSiGn::by..:FeferonkA

Lakeland

Lakeland teriér pochádza z pôvodného anglického teriéra. Na prvý pohľad sa podobá welsh teriérovy, od ktorého sa líši širšou hlavou a s farbením.
Je to inteligentný pes s typickou teriérskou povahou, srdnatý, temperamentný, vytrvalý,s výbornými vlohami pre prácu v brlohu i na povrchu.
Srsť je hrubá. s dobrou podsadou.Chvost sa kráti.
sfarbenie môže byť čierne s pálením, modré s pálením, pšeničné, hrdzavé, prešedivelo hrdzavé, pečeňové, modré alebo čierne.
Výška: nesmie prekročiť 37 cm.


http://www.breederretriever.com/photopost/data/715/medium/lakeland_terrier.JPG

 
Super hry...
www. .

Centrum alebo Centrum